سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رمضان قبادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی
اصغر مصلح آرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
علیرضا قائلی – کارشناس دفتر طرح و برنامه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
مرتضی کریم آبادی – دانشجویکاشناسی ارشد

چکیده:

دراین تحقیق مقاومت به شوری گونه های xrn rt eA trn ile len r ،x rtei siA simrefit n el از رویشهای منطقه چاه افضل یزد دردو فصل مورد بررسی قرارگرفت شوری خاک دربسیاری از جنبه ها به ویژه از لحاظ متابولیکی آناتومیکی و مورفولوژیکی گیاهان را تحت تاثیر قرار میدهد محققان همواره برای اصلاح چنین خاکهایی و همچنین معرفی گونه های سازگار با این مناطق با مشکل روبرو بوده اند مطالعات نشان داده است که گیاهان با سنتز تنظیم کننده های اسمزی و یا درخود دربرابر این تنشها مقاومت می کننددراین ازمایش نمونه های خاک و گیاه از سه نقطه درمنطقه چاه افضل جمع آوری و درازمایشگاه آنالیز شد این تحقیق به بررسی مقدار پرولین و قندهای محلول دربرگ و مقداریونهای سدیم و پتاسیم دردو گیاه گز و آتریپلکس می پردازد eC خاک دراین منطقه بسیارشور درحدود ۲۰۰ میلی موس برسانتی متر می باشد آنالیز مقدار پرولین و قندهای محلول برگهای این دو گونه نشان داد که تجمع پرولین و قندهای محلول دردو گونه درفصول پاییز و زمستان درگیاه تغییر می کند. تغییرات فصلی تجمع قندهای محلول دردو گونه مذکور مشابه بودند.