سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی زندرحیمی – استادیاربخش مهندسی مواد دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم گوهری فر – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرجان ابوالقاسمی –

چکیده:

سایش یکی از مشکلات مهم صنایع بوده که باعث تعویض قطعات مهندسی قبل از عمر کامل آنها می شود. تلاشهای زیادی برای ساخت مواد با عمر طولانی با استفاده از تکنیکهائی که از سایش قطعاتجلوگیری می کنند شده است که شامل اصلاح خواص ساختاری مواد می باشد . در این بررسی سعی شده است با استفاده از عملیات حرارتی های متفاوت خواص سایشی فولاد ۴۵CK بهبود یابد در این تحقیق ابتدا ورقه های فولادی تهیه شده ت حت عملیات حرارتی های مختلف قرار گرفتند ،نمونه ها بعد از پولیش و اچ متالوگرافی شده و از ساختار میکروسکوپی آنها تصاویر میکروسکوپی تهیه شد .سپس سختی نمونه ها توسط دستگاه سخ تی سن جی اندازه گیری شد .آزمایش سایش در بارهای متفاوت ۳۰۰-۲۰۰-۱۰۰ نیوتون بر روی نمونه ها انجام گرفت. سپس سطح سایش نمونه ها توسطمیکروسکوپ الکترونی بررسی و تصاویر میکروسکوپی تهیه شد.نتایج نشان می دهند با ت غییر ساختار میکروسکوپی از پرلی ت به بینی ت بالا ئی و پا ئینی سختی نمونه ها افزایش پیدا می کند . با افزا یش سخ تی کاهش وزن کمتر و نرخ سایش کمتری بدست می آید و به اینترتیب مقاومت به سایش فولاد بهبود داده شد