سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد یوسفیه – کارشناس ارشد مهندسی مواد ۰ خوردگی و حفاظت از مواد – دانشکده مهندسی مواد-
مرتضی شمعانیان – دانشیار -دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد -دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق از روش تاگوچی جهت بهینه سازی پارامترهای موثر بر مقاومت به خوردگی فولادهای زنگ نزن سوپر دو فازی در جوشکاری قوسی تنگستن- گاز از طریق جریان پالسی استفاده شده است. مقاومت به خوردگی در محیط ۳٫۵% نمک طعام توسط ازمون های پلاریزاسیون ارزیابی شد. همچنین انالیز واریانس بر روی داده های نسبت سیگنال به نویز صورت گرفت. نتایج ANOVA نشان داد که پارامترهای جریان پالس و جریان زمینه که به ترتیب دارای درصد تاثیر ۶۶٫۲۸% و ۲۵٫۹۷% هستند دارای بیشترین تاثیر بر مقاومت به خوردگی جوش های فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی که به روشPCGTAW جوشکاری شده اند ، می باشند. تحت شرایط بهینه، پتانسیل حفره دار شدن ۱٫۰۶VSCE که بسیار نزدیک به پتانسیل حفره دار شدن پیش بینی شده (۱٫۰۸ VSCE) است ، به دست آمد. بنابراین روش تاگوچی یک روش سیستماتیک برای بهینه سازی پارامترهای جوشکاری پالسی شناخته شد.