سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدلخالق حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمد موسویی خویی – استادیار، دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از واکنش های الکتروشیمیایی مطرح در علم متالوژی، خوردگی فلزات است. با توجه به تأثیرات مخرب این پدیده، همواره سعی شده است تا جهت مقابلهبا آن، رو های موجود بهینه تر شوند و با روش های نوینی با در نظر گرفتن سایر پارامترهای مهندسی از جمله ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی ارائه شود. یکی از روش های مناسب مقابل با خوردگی، پوشش کاری سطوح با فلز روی است. در این پروژه ضمن معرفی یک روش نوین پوشش کاری باروی، ترکیب بهینه ای از پارامترهای مؤثر در این فرآیند جهت دستیابی به پوششی با بیشترین مقاومت خوردگی ارائه می شود. همچنین مروری بر سایر برتری های این روش از نظر مسائل اقتصادی و زیست محیطی انجام می شود. نمونه هایی از جنس فولاد St37 به اندازه های معین بریده شده و مراحل آماده سازی بر روی هر شش وجه آنها صورت گرفت. برای هر آزمایش، یک نمونه با پودر تهیه شده با آنالیز مشخص و در دما و به مدت زمان تعیین شده درون یک محفظه گردان ایزوله که برای این تحقیق طراحی و ساخت شده بود با دو چرخ کنترل شده، شارژ شد. در این تحقیق از آزمون XRD جهت ساختار شناسی لایه های آلیاژی تشکیل شده، استفاده شده است و برای مقایسه میزان مقاومت به خوردگی پوشش های تشکیل شده و تعیین شرایط بهینه برای دستیابی به بیشترین مقاومت، هر نمونه تحت آزمون پتانسیواستات در محلول ۳٫۵wt.%NaCl قرار گرفت و نتایج مقایسه شدند. نتایج حاکی از این است که پودر حاوی ۹۵ درصد روی و ۵ درصد اکسید کروم، در دمای ۱۰±۳۷۵ درجه سانتیگراد و به مدت زمان ۳-۲ ساعت، پوششی با بیشترین مقاومت خوردگی را ایجاد می نماید.