سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیررضا ناصری اصفهانی – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن ثقفیان – دانشگاه علم و صنعت ایران
غلامحسین برهانی – دانشگاه مالک اشتر
محمدعلی سلطانی – شرکت فولاد آلیاژی اصفهان

چکیده:

فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 420 در مواردیکه به طور همزمان، مقاومت به خوردگی و خواص مکانیکی مطلوب نیاز باشد، از جمله در محیط هایی که خوردگی- رفتگی به طور همزمان وجود دارند مورد استفاده قرار می گیرد. آزمایش خوردگی- رفتگی در محلول NaCl 3/5% و ۱۰% کوارتز و در دمای محیط بر روی نمونه های عملیات حرارتی شده و نمونه ریختگی این فولاد، انجام گرفت. نمونه های عملیات حرارتی شده خواص مکانیکی و خوردگی بهینه ای از خود نشان دادند و همزمان اثر هم کوشی آنها نیز مقادیر منفی را نشان داد. حضور انواع فازها در ریز ساختار نمونه ریختگی، هر گونه توازن الکتروشیمیایی را از بین برده و آسیبپذیری آن را در برابر خوردگی- رفتگی افزایش داده است. اثر هم کوشی مثبت در نمونه ریختگی، حاکی از تأثیر شدید ذرات ساینده و محلول خورنده بر این نمونه است.