سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه حاتم زاده – دانشگاه گیلان
فرناز شاپوران – دانشگاه زنجان

چکیده:

یونجه یکی از گیاهان مهم زراعی و مهمترین گیاه علوفه ای دنیاست که به منظور تغذیه دام مورد استفاده قرارمیگیرد سفیدک سطحی یکی ازبیماریهای مهم یونجه دربسیاری از مناطق کشور ازجمله ارومیه به شمار می اید که سالانه خسارت زیادی را ازنظر اقتصادی به این محصول وارد می کند دراین تحقیق شدیت بیماریزایی سفیدک سطحی روی نه رقم یونجه مورد ارزیابی قرارگرفت ارقام مختلف از نظر سطح مقاومت یا حساسیت درچهارگروه قرارگرفتند نتایج نشان داد که ۷۸درصد ارقام مورد مطالعه درگروه حساس قرارگرفتند داده های مربوط به شاخص شدت بیماری بین ارقام نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار بین آنها از نظر واکنش به قارچ عامل بیماری بود ارقام مورد آزمایش دراین تحقیق درچهارگروه نیمه مقاوم نیمه حساس حساس و با حساسیت بالا قرارگرفتند براین اساس ارقام codi و قره یونجه نیمه مقاوم بمی نیمه حساس ارقام همدانی ۱۲۱ و همدانی ۱۲۲ حساس و ارقام Simertchenskaya, Diablorde, Ranger و مهاجران با حساسیت بالا ارزیابی شدند.