سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید جوادی خدری – گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد خانجانی –
بهمن عسلی فیاض –
حسن باب الحوائجی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

مگس مینوز Liriomyza trifolii (Burges یکی از آفات مهم سبزیجات از جمله خربزه می باشد و آن سالیانه خسارت قابل توجهی را به تولید این محصول وارد می کند دراین راستا مقاومت ارقام مختلف خربزه شامل خاقانی مشهد، گرمسار، سمسوری ورامین، سمسوری اصفهان، هانی دیو، زردقناری، شاه آبادی و برگ نی کاشان که در سطح کشور بطور گسترده کشت می شوند نسبت به مگس مینوز مورد بررسی قرارگرفت پس از کشت و آماده سازی بوته های ارقام مختلف خربزه در محیط عاری از الودگی و همچنین آلوده سازی طبیعی آنها به این مگس مشخص شد که ارقام شاه آبادی دارای بیشترین مقاومت آنتی بیوزی و درحالیکه ارقام گرمسار خاقانی مشهد و برگ نی کاشان بیشترین حساسیت راب ه این آفت از خود نشاندادند.