سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن پرنده – مدیرگروه بهداشت محیط و مسئول زباله های بیمارستانی
نرگس خانجانی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

پسماندهای بیمارستانی از خطرناک ترین آلوده کننده های محیط زیست هستند مطالعات مختلف نشان دادکه دفع مواد زائد بیمارستانی درکشور نسبت به گذشته بهتر شده اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله دارد دراین مطالعه مقادیر و وضعیت پسماندهای بیمارستانی در استان کرمان بررسی شده است این مطالعه با تکمیل پرسشنامه استاندارد بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی برای ۲۳ بیمارستان استان کرمان انجام شد نتایج نشان داد که دراستان کرمان روزانه ۷۸۹۳کیلوگرم زباله تولید می شود که سرانه آن ۳/۸۰ کیلوگرم برای هر تخت ا شغال شده است از این مقدار ۱/۴۶ کیلوگرم به ازای هر تخت زباله عفونی است درصد زباله های عفونی به کل زباله ها در شهر کرمان ۳۷/۹% و دراستان کرمان ۳۸/۶ % می باشد که در مقایسه با امارهای گذشته پیشرفت نسبی داشته است متاسفانه هنوزدر استان کرمان بعضی از اصول دفع مواد زاید بیمارستانی از جمله استفاده از روشهای غیرسوز مورد تایید برای بی خطر کردن زباله های عفونی و جمع آوری پسماندهای شیمیایی در کیسه های مخصوص در بیش از نیمی از بیمارستانها رعایت نمی شود.