سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا جاهد خانیکی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
مختار مهدوی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
آذر قصری – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
سعیده سعیدنیا – سعیدنیا

چکیده:

آب معدنی بطری شده بعنوان یک نوشیدنی اصلی در سراسر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. آب های معدنی بطری شده می توانند به عوامل شیمیایی آلوده باشند. یکی از این عوامل که می تواند سلامت آبهای معدنی و بطری شده را تحت تاثیر قرار دهد و باعث ایجاد عوارض و اثرات بهداشتی در مصرف کننده گردد نیترات می باشد. مطالعه ای توصیفی و مقطعی با هدف تعیین مقدار نیترات در آبهای معدنی بطری شده شهر تهران در سال ۱۳۸۶ انجام گرفت در این بررسی ۳۶ نمونه از تولیدات شش کارخانه مختلف از نظر میزان نیترات مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمامی نمونه ها از نظر میزان نیترات کمتر از ۵۰ میلی گرم در لیتر و در حد استاندارد هستند. همچنین نتایج بدست آمده از آزمایشات با اکثر مقادیر نیترات روی برچسب همخوانی داشته و از لحاظ آماری نیز ارتباط معنی داری بین آنها وجود دارد.