سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

میمنت عابدینی بلترک – دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی
رمضان عقیلی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده:

نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز از اهداف مههم و حیاتی نظام آموزش عالی هرکشوری محسوب میشود درجهان امروز نیز سازمان ها دانشگاه ها و کشورهای موفق عمل می کنند که قادر به بهره گیری بیش تر ازدانش و اطلاعات باشند دراین راستا کارافرینی آموزش و مفاهیم مرتبط با آن به عنوان راهی اساسی به نظر می رسد آموزش کارافرینی مهم ترین تلاشی استکه بستر لازم جهت فراگیری دانش و مهارت های ضروری را برای افرادعلاقه مند خصوصا دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی که جویای مشاغل ارضا کننده و چالش انگیز هستندفراهم می کند اموز شعالی باید برنامه های آموزشی مناسب دراین راستا را فراهم نماید درراستای تحقق این هدف قران و متون اسلامی به عنوان کلید طلایی محسوب میشوند لذا پژوهش حاضر هدف خودر ا بربررسی مفهوم کارافرینی و آموزش آن دردانشگاه ها و جایگاه آن درمتون اسلامی متمرکز ساخته است. ابزار گردآوری اطلاعات تحلیل اسناد و روش مورد استفاده نیز ازنوع تحلیلی توصیفی می باشد.