سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش شاهین – استادیار دانشگاه اصفهان
زینب لله گانی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

از آنجایی که سازمان های امروزی با رقابت شدید جهانی شدن بازارها کوتاه شدن چرخه عمر محصولات تغییر در نیازهای مشتریان و درنتیجه فشار بازار روبرو هستند چابکی یا توانایی کشف و تسخیر سریع فرصت های بازار به عنوان امری ضروری برای موفقیت کسب وکارها مورد توجه قرارگرفته است این مقاله به بررسی مفهوم و کاربرد چابکی دربخش خدمات می پردازد به این منظور داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه بسته ای که دریک نمونه ۸۰ تایی از کارکنان معاونت آموزشی دانشگاه اصفهان توزیع گردید جمع آوری و ازطریق آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شد نتایج حاکی از اثربخش بودن مفهوم چابکی درسازمان موردنظر بودها ست به گونه ای که به کارگیری اصول چابکی تاثیر معنی داری روی تنوع خدمات ارایه شده توسط سازمان به عنوان یکی از اهداف سازمان خدماتی چابک داشته است همچنین شاخص انعطاف پذیری به عنوان مهمترین عامل چابک سازی سازمان موردنظر شناخته شد.