سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عاطفه قاسم نژاد – کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی

چکیده:

بررسی حافظه ی فرهنگی در تحلیل ادبی امری اساسی و روشنگر است زیرا که فضای داستانی ادبیات(آثار منظوم) عمدتاً به بررسی شخصیت هایی که درگیر چالشهای ناشی از حافظه و هویت است می پردازد. بنا به گفته ی نیومن بررسی بی شمار دوره ها و نویسندگان نشانگر آن است که ادبیات چه از نقطه نظر محتوا و چه ساختار در گره موضوعی حافظه و هویت در هم تنیده گشته (نقل در ارل و نانینگ ۳۳۳ ). هر شخصهویت خود را از طریق تعامل با فرهنگ به دست می آورد. از طرفی فرهنگ متشکل از تک تک افرادی است که فرهنگ جامعه را رقم می زنند. به عبارتی دیگر انسان و فرهنگ همدیگر را تشکیل میدهند. حافظه ی فرهنگی مفهوم نسبتاً جدیدی است که بیانگر کلیه ی مفروضات اساسی است که افراد بر پایه ی آن هویت خود را می شناسانند. ازتعطیلات سالیانه و مناسبات اجتماعی یک فرهنگ گرفته تا آنچه آنها خود را بخشی از آن می پندارند همه و همه بن این مفهوم باز می گردد. حافظهی فرهنگی امری پویا و در عین حال از نظر محتوا بشدت متغیر است. د محتوای آن الزاماً بر پایه واقعات و رخدادهای اجتماعی نیست بلکه فرضیات و باز تولید آثار ادبی و رسانه نقش بسیار مؤثری در شکل گیری و هدف دهی به حافظه ی فرهنگی مردم در یک جامعه دارند. هدف این مقاله شناساندن تعریف و ارائه ی لزوم شناخت مفاهیم و رویکرد بین رشته ای مطالعات فرهنگی در ادبیات و نقش متقابل و پیچیده ی زیبا شناسانه ی ادبیات در انسجام بخشی و جهت دهی حافظه فرهنگی میباشد. این تحقیق نشان می دهد ادبیاتبرخلاف تصور غالب نه تنها به عنوان برساخت و نظامی پویا و صاحب نفوذ عملاً در شکل گیری دیگر برساختها تأثیر متقابلی دارد بلکه خود نیز همیشه در چالش و رویارویی فرهنگی است که به آن عرضه می گردد. در این بررسی ضمن تعریف رمان حافظه نمونه ای از رمانهای جنگی آمریکایی با پس زمینه جنگ جهانی دوم از نظر موضوع و محتوا جهت بررسی مفاهیم ارائه شده مورد تحلیل قرار می گیرد.