سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز ناروئی – کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران
امید حیدری – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی فضای سبز دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده:

سیمای سرزمین همان گونه که از نامش پیداست به معنای بررسی و مطالعه منظر (چشم انداز)، به خصوص بررسی ترکیب، ساختار و عملکرد یک منظر می باشد. در شهرهای امروزی و در حال توسعه، منظر سبز اکولوژیکی می تواند کارکردهای بسیار مهمی را ایفا نماید که از آن جمله می توان به منافع زیست محیطی، حفظ تنوع زیستی، زیبایی شناختی، منافع اقتصادی، امتیازات اجتماعی و روانی اشاره کرد. از شکلهای مختلف این مناظر می توان به کمربندهای سبز، سبز راهها، گذرگاهها ی اکولوژیکی، خطوط سبز، مراکز سبز و … اشاره نمود که در حال حاضر ایجاد و توسعه آنها در ساختار شهرها به صورت گسترده ای در دستور کار برنامه ریزان و طراحان شهری قرار گرفته است. از این رو برنامه ریزان و معماران منظر در تلاش اند تا با ارائه طرح های کاربردی بتوانند توازن را میان انسان و محیط زیست در جوامع شهری برقرار نمایند. این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی سعی بر معرفی مفهوم اکولوژی منظر و بررسی جایگاه آن در گسترش شهرهای امروزی دارد.