سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نوید مدن دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه گیلان

چکیده:

یکی از موضوعات جدید و پر اهمیت معماری امروز، مسئله پایداری در معماری است، مسئله ای که در راستای توجه و احترام هرچه بیشتر به انسان و محیط زیست پیرامونش است. ناکارآمدی تفکرات مدرن و پست مدرن بستر شکل گیری معماری پایدار به شمار می رود. نوعی معماری که در تلاش برای رسیدن به نظامی مشابه یک چرخه طبیعی است. همچون سایر موضوعات و اندیشه هایی که مطرح می شود، معماری پایدار نیز دارای دیدگاه ها و اصول مهمی است که از مهمترین دیدگاه های آن می توان به دیدگاه دانش بومی و از مهمترین اصول آن نیز می توان به اصل صرفه جویی در منابع اشاره کرد، اصول و دیدگاه هایی که در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار مطرح می شود. بی شک بررسی مصادیق معماری پایدار می تواند بیش از پیش موضوع را روشن و راه را به معماران کشورمان برای دست یافتن به اهداف مورد نظر پایداری نشان دهد. هدف تحقیق حاضر نگاهی مفهومی به موضوع معماری پایدار است.