سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین پسندیده – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس
محمدحسین یارمحمدیان – دانشیار مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفها

چکیده:

از نظر برخی از اقتصاددانان و صاحبنظران و دانشمندان مدیریت، موتور حرکت و رشد اقتصاد یک جامعه، کارآفرینان هستند که درمحیطی رقابتی و در شرایط عدم تعادل (و نه تعادل ایستا) جامعه را به حرکت در میآورند و توسعه می بخشند. کلید موفقیت کارآفرینی،یافتن روشهای خلاقانهای است که با به کارگیری فن آوری های جدید یا بازاریابی بهتر، سریعتر و کم هزینه تر، نیازهای مشتری را به نحواحسن برآورده میسازند. این به معنای تولید محصولات موجود با هزینه های کمتر یا ارتقای کیفیت آن ها و یا به معنای ایجاد بازارهایی برای محصولات کاملاً جدید است. کارآفرین با شناخت صحیح از فرصت ها و استفاده از سرمایه های راکد امکاناتی را فراهم کرده و بادارد. به دلیل « اشتغال مولد » سازماندهی و مدیریت مناسب منابع، ایده خویش را عملی می کند و علاوه برآن نقش مهمی در تولید ونقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی و نیز تحولات اجتماعی، بسیاری از دولت ها در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه تلاش میکنند با حداکثر امکانات و بهره برداری از دست آوردهای تحقیقاتی، شمار هر چه بیشتری از جامعه را که دارای ویژگی های کارآفرینی هستند به آموزش در جهت کارآفرینی و فعالیت های کارآفرینانه تشویق و هدایت کنند. این مقاله مفاهیم و مبانی کارآفرینی را شرح میدهد. شرح موضوع کارآفرینی و فرد کارآفرین، عوامل کلیدی کارآفرینی، ویژگیهای کارآفرینان، مزایا و منافع کارآفرینی، نقش کارآفرینی در اشتغال، آموزش کارآفرینی، کارآفرینی در ایران و تجارب چند کشور در جهان در خصوص کارآفرینی وراهکارهای ترویج کارآفرینی مباحث این مقاله را تشکیل میدهند. روش انجام تحقیق این مقاله بصورت کتابخانه ای و مروری است که مطالب عنوان شده از مطالعه کتاب های مرتبط با این بحث استخراج شده است