سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی خاکساری رفسنجانی – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
محمدعلی طالبی – کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای
راضیه آرزومندان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا

چکیده:

مهارت های زندگی، نحوه تعامل با جامعه، مسئولیت پذیری، احترام به قواعد و قوانین و رعایت آنچه که درزندگی اجتماعی و فردی ضروری است، مفاهیمی هستند که کودک در خانواده، جمع همسالان، مدرسه واجتماع آنها را فرامی گیرد. آموزش های رسمی در مدارس، از طریق کتاب های درسی، یکی از تأثیرگذارترین مولفه ها در شکل گیری شخصیت اجتماعی کودکان است. در پژوهش حاضر، کتاب هایدوره ابتدایی، در زمینه میزان اختصاص یافتن دروس به مباحث مربوط به فرهنگ ترافیک، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، رعایت حقوق سایر شهروندان و نیز نحوه درونی کردن این مسائل به عنوان یکفرهنگ در نهاد دانش آموز، مطالعه شده است. در این پژوهش کتاب های پنج پایه دوره ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد در این مقطع تحصیلی، فقط یک درس باعنوان اطاعت از قانون به طور مستقل در سرفصل دروسپایه سوم، گنجانده شده است و در سایر پایه ها به صورت محدود با تصویر یا نوشته ای کوتاه به مسائل ترافیکی اشاره شده است. بهترین دوره یادگیریقوانین به صورت رسمی و علمی، سال های اولیه تحصیلی است که توجه به این موضوع می تواند در بهبود رعایت قوانین و کاهشبسیاری از مشکلات ترافیکی موثر واقع شود.