سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی خسرونیا – استادیار دانشگاه اورمیه
امیر شکوهی هریس – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تفکر اکولوژیکی در مفاهیمی مانند توسعه پایدار، شهر اکولوژیکی و پارک های اکولوژیکی نمایان می شود. نماد توسعه شهری پایدار اکولوژیکی، احداث پارک هایی منطبق با شاخص های اکولوژیکی است. پارک های اکولوژیکی به عنوان پارک های تفرجی و تحقیقاتی با اهداف آگاهی های عمومی زیست محیطی احداث می گردد و هدف از ایجاد این نوع پارک ها علاوه بر طراحی اکولوژیکی و توسعه فضای سبز شهری، احداث مکانی برای گردش و گذران اوقات فراغت، فراهم آوردن محیطی علمی، آموزشی و فرهنگی برای عموم بازدیدکنندگان می باشد. که به حل مسایل و مشکلات زیست محیطی با روش عینی و عملی و ملموس می پردازد. از این طریق بازدیدکنندگان با مسایل زیست محیطی آشنا می شوند و دانش زیست محیطی آنان ارتقا می یابد. مقاله با هدف ارائه و بررسی های مفاهیم اکولوژیکی برای تدوین و پیشنهاد شاخص هایی برای ارزیابی پارک هایی با رویکرد اکولوژیکی تهیه شده است تا امکان استفاده از نتایج بدست آمده در طراحی پارک های اکولوژیکی جدید را فراهم آورد. در این مقاله بررسی شاخص های اکولوژیکی در سه بخش عمده طراحی اکولوژیکی، زیست محیطی و آموزشی – فرهنگی انجام پذیرفته است. این مقاله با هدف ارائه راهکاری برای طراحی پارک های اکولوژی و امکان توسعه آنها در قالب گسترش کالبدی و توسعه عملکردی قدم برداشته است.