سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی نعمتی چاری – دانشجوی دکتری سازه
محمد شکرچی زاده – سرپرست انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران

چکیده:

نفوذ یون کلر دربتن درمحیطهای دریایی به خصوص سازه های جنوبی ایران درخلیج فارس به عنوان یکی از عوامل مخرب درکاهش عمر مفید سازه های بتنی شناخته می شود به همین دلیل آیین نامه ملی پایایی بتن درمحیط خلیج فارس و دریای عمان ۳ پارامتر مهم را برای ارزیابی دوام بتن درسازه های دریایی معرفی کرده است دراین مطالعه آزمایش مقاومت الکتریکی بتن علاوه برازمایشهای ذکر شده درآیین نامه پایایی برای بتن با نسبت های اب به سیمان مختلف همچنین بتن حاوی دوده سیلیس انجام شده ست نتایج آزمایشها نشان میدهد که مقاومت الکتریکی بتن به عنوان یکی از آزمایشهای مناسب می تواند به لیست ازمایشهای معرفی شده درایین نامه ملی پایایی بتن درمحیط خلیج فارس و دریای عمان اضافه شود.