سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا کامیاب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد و واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدهادی هاشمی – شرکت توزیع نیروی برق مشهد

چکیده:

در این مقاله ابتدا دو معیار جدید درصد سود عمومی و درصد هزینه گرفتگی برای برنامه ریزی بازار محور توسعه انتقال در سیستمهای قدرت تجدید ساختار شده تعریف میشود. سپس توسط یک مثال ساده نشان داده می شود معیارهای بازار محور موجود هیچکدام به تنهائی نمی توانند توسعه شبکه انتقال را از نظر بازار بطور کامل و درست ارزیابی کنند و لذا ترکیب معیارهای درصد سود عمومی و درصد هزینه گرفتگی برای ارزیابی کامل و درست بازار محور توسعه شبکه انتقال پیشنهاد می شود . سپس با غیر قطعی گرفتن قیمتهای پیشنهادی هر یک از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای عرضه و تقاضای توان در بازار، طرح توسعه با کمترین هزینه سرمایه گذاری برای شبکه انتقال جستجو میشود که درصد سود عمومی و درصد هزینه گرفتگی آن درهمه حالات عدم قطعیتها در حد قابل قبول باشند . نتایج اجرای روش پیشنهادی برروی یک سیستم قدرت نمونه ۸باسه ارائه می شود.