سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی طایفه ستاری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

در این مقاله موضوع مربوط به مفهوم آسایش حرارتی و ویژگی های بناهای همساز با اقلیم در پهنه های مختلف اقلیمی و معماری ایران بررسی می شود.در ادامه به مشکلات ناشی از عدم توجه به معماری همساز با محیط پرداخته و همچنین مشکلات ناشی از مصرف بی رویه ی سوخت های فسیلی و سهم بخش ساختمان در مصرف این سوخت ها مورد بررسی قرار می گیرد.پس از معرفی ویژگی های طراحی معماری همساز با محیط به بررسی سازوکار طراحی اقلیمی در همسازی معماری با محیط پرداخته می شود.و همچنین به ساخت و سازهای سال های اخیر در ایران اشاره می شود.هدف از این تحقیق آشنایی با روش های طراحی بومی و بررسی و به کارگیری آنها در طراحی و بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر به جای انرژی های فسیلی برای گرمایش، سرمایش، تهویه و تامین روشنایی ساختمان.