سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد محسن زاده کریمی – کارشناسی عمران و دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی،
مهدی نعمتی راد – کارشناسی عمران، لیسانس فیزیک اتمی و کارشناسی ارشد فیزیک دریا
سرکوت احمدی – کارشناسی مرمت بناهای تاریخی و دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
سید محمد علوی زاده میلانی – کارشناسی عمران ، کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی و مدرس دانشگاه

چکیده:

در این پژوهش به معرفی اجمالی شهر اردشیرخوره یا همان گور،پرداخته و سپس کاخ اردشیر در فیروزآباد را از نظر پلان و مصالح ساختمانی و بعضی تکنیک های معماری مورد بررسی قرار داده ایم، اما به دلیل اینکه این شهر باستانی و کاخ موجود در آن که خود از اولین سازه های ساسانی است در اواخر دوران پارتی (اشکانی) ، توسط اردشیر بابکان، بنیان گذار سلسله ساسانی احداث شده پس بنابراین طبیعتاً به نوعی نیز میراث دار سنتها و ویژگی های معماری پیش از خود یعنی دوران اشکانی است.در این کار پژوهشی ضمن اینکه به بیان ویژگیهای هنر معماری پارتی پرداخته ایم،در قسمت نتیجه گیری نیز این ویژگی های معماری و شهرسازی پارتی را بر روی شهر و کاخ اردشیر در فیروزآباد بررسی و مطالعه نموده ایم.