سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرضیه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

نگاهی به تاریخ مستند ایران باستان نشان می دهد قوم یهود در فراز و نشیبهای تاریخی و فرهنگی این سرزمین سهیم بوده است. از این روی هدف از مقاله حاظر بررسی معماری زیارتگاه سارح بت آشر: نگاهی بر سازه یهودیان می باشد. روش این پژوهش مروری و در گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده گردیده است. مقاله حاضر به ارائه تاریخچه ی قوم یهود، قوم یهود در ایران، یهودیان اصفهان، میراث فرهنگی یهودیان در ایران ، کنیسای یهودیان، و معماری سارح بت آشر می پردازد.