سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا زهره قره باغ – دانشجوی معماری دانشگاه علوم و تحقیقات آذربایجان غربی
سهیل جلیل پور – باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تبریز، ایران

چکیده:

انرژی خورشیدی ، انرژی است ارزان ، فراوان ، سالم و تمیز که سالیان متمادی بشرازآن استفاده کرده است اما پس ازدستیابی به منابع سوخت فسیلی ، تجربیات گذشته را رها کرده و روز به روز به استفاده ازاین منابع افزود. بطوریکه پس ازآن چنان مصرف لجام گسیخته و اتلاف این منابع ، آینده تیره ای در پیش رو است که درآن منابع سوخت پایان یافته است . این دورنما سبب شده تا درگوشه و کنار جهان بار دیگر امکان استفاده از انرژی خورشیدی و بکارگیری آن درگرمایش و سرمایش منازل مسکونی مورد توجه قرار گیرد .حال با توجه به روند رو به افزایش انبوه سازی و ساخت مجتمع های مسکونی درکشور ، غالب رویکرد به استفاده ازانرژی های طبیعی درمجتمعهای مسکونی و چگونگی طراحی این ساختمانها به صورت سازگار و هماهنگ با طرحهای خورشیدی می باشد. در این مقاله طراحی پایدار ساختمان با استفاده از فناوری انرژی خورشیدی و اینکه چگونه توسط سیستم خورشیدی فتوولتائیک جذب و پس از ذخیره سازی ،در فضاهای خانه پخش میکند مورد بحث قرار میگیرد و طرز استفاده از این انرژی در گرمایش و سرمایش خانه ها و نوع طراحی خانه ها با استفاده از روشهای مختلف خورشیدی بیان شده است.