سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اباصلت عسگری رابری – عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه تربیت معلم سبزوار
حسین کیخسروی – دانشجوی کارشناسی نا پیوسته معماری دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

بحران انرژی و تهدیدات زیست محیطی مصرف سوختهای فسیلی و تبعات آن برزندگی بشر از جمله مهمترین چالشهای پیش روی انسان معاصر می باشد یکی از عمده ترین مصارف انرژی در بخش معماری اعم از طراحی ساخت تولید و مصرف بوده و برای ادامه این روند نیاز به استفاده از انرژی ضروری می نماید حال پرسش اصلی این است ایا راهی برای برون رفت از وضعیت فعلی وجود دارد؟ نگارنده براین اعتقاد می باشد که یکی از راههای برون رفت از وضعیت فعلی بازگشت به خویشتن خویش است به عبارت دیگر بازگشت به معماری بومی و استفاده از تمهیدات این نوع معماری به بیان امروزی تاثیر بسزایی نه تنها در کاهش مصرف انرژی داشته بلکه در شکل گیری شخصیت معماری معاصر ایران نیز می تواند مفید فایده باشد لذا مقاله حاضر سعی در معرفی معماری بومی ایران داشته و ارتباط آن با انسان فرهنگ، هویت و طبیعت را بررسی می نماید.امید است با هر چه بهتر شناختن معماری بومی و استفاده از آن به حفظ محیط زیست که میراث گذشتگان است همت گمارده و امانتدار مناسبی برای ایندگان باشیم.