سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی جهانبخش گنجه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، باشگاه پژوهشگران ج

چکیده:

با توجه به اینکه بزرگترین عامل تهدید کننده حیات وحش در حال حاضر نابودی زیستگاهها می باشد ، مدیریت زیستگاه یکی از ارکان عمده مدیریت حیات وحش به شمار می رود که بایستی قبل از اتخاذ هر گونه سیستم مدیریتی به درستی مورد توجه قرار گیرد و برای مدیریت زیستگاه هر گونه، باید شرایط و فاکتورهای اساسی زیستگاه و نیازهای گونه شناسایی گردد. هدف از این مطالعه، بررسی منطقه تنگ پوتک، واقع در منطقه حفاظت شده دنا به عنوان زیستگاه گوزن زرد ایرانی میباشد. برای این مهم، نقشه طبقات شیب ، ارتفاع، جادهها و روستاهای مجاور منطقه و تراکم پوشش گیاهی در سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه شد و شاخص های تنوع گونه ای گیاهان براورد شد. همچنین تعداد دام در منطقه و کاربریهای موجود در منطقه بررسی و براساس مدل سوات ، منطقه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که منطقه به دلیل ارتفاع زیاد ، شیبهای تند، کاربریهای کشاورزی در منطقه، نزدیکی به جاده و روستا و دمای پایین هوا در زمستان، قادر به تأمین نیازهای زیستگاهی گوزن زرد ایرانی نیست