سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نوید یعقوب زاده – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

چکیده:

ایننوشتار پس از تعاریف مختلف از معماری پایدار وشهرسازی پایدار از دیدگاه های مختلف به عنوان مبانی نظری و منابع نخست اطلاعاتی عوامل مشترک و غالب کلیه تعاریف را استخراج نموده و براساس آنها شاخصهای پایداری درهر دو زمینه را مشخص نمود سپس اشتراک آنها کنترل گردید و بصورت یک جدول ارایه شد براین اساس مشخص شد که درهرلایه منابع ارنژی محیط زیست و عوامل اجتماعی اشتراکاتی مشخص می باشد که طی جدولی جهت بهره برداری نهایی ارایه گردید این معرفهای مشترک درصورت استفاده توسط هر دو قشر معمار و شهرساز می تواند نیل به پایداری را سریعتر و دردسترس تر نماید روش انجام کار به صورت کتابخانه ای بوده است.