سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیام طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد
پیمان طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
جمشید سلحشور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حسین قربانی زاده خرازی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

این تحقیق برای بررسی دقت معادله و روند تغییرات ضرایب آن علاوه بر برداشت مشخصات جریان درشش مقطع و تخمین پارامترهای هندسی با استفاده از نرم افزار HEC- RAS4 در نقاط زیادی از خاک بسترنمونه برداری و در تجزیه و تحلیل استفاده شده است . نتیجه تحقیق انجام شده حاکی از آن است که بستر زبربوده و این زبری تنها تابعی از شیب زیاد آبراهه می باشد و گرادیان سرعت پیش بینی شده توسط معادله تطابق خوبی با گرادیان برداشت شده داشته و شیب زیاد این گرادیان در نزدیکی بستر بیانگر ناپایداری بستر می باشدو آنالیز رسوب انجام شده توسط نرم افزار HEC-RAS4 نیز فرسایش بالادست را تائید کرد