سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی سلطان زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
جمشید مقدسی – دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده:

منحنی ارتباط عملکرد ورودی IPR رفتار بین فشار جریانی ودبی تولید را بیان می کند که ابزار مهمی برای پی بردن بهعملکرد چاه یا مخزن و سنجیده دبی تولیدی می باشد منحنی ارتباط عملکرد ورودی برای طراحی تکمیل چاه بهینه سازی بهره برداری چاه محاسبات آنالیز گره ای و طراحی تولیدمصنوعی استفاده میشود روابط IPR مختلفی امروزه در صنعت نفت وجود دارد که رایج ترین آنها مدل Fetkovith’s و Vogel’s هستند بعلاوه روابط تحلیلی اندکی هستند که کاربردی منحصر بفرد دارند دراین مقاله برای دوچاه گازی از یک مخزن میعانی با استفاده از داده های فشار جریانی و دبی تولیدی چاه ها معادلات IPR دوفازی Vogel،Wiggins ، Standing وFetkovich که مخصوص مخزن نفتی اشباع هستندمورد بررسی قرارگرفته اند و با مقایسه دبی های بدست آمده از معادلات IPR با دبی های واقعی میعانات گازی مناسب ترین معادله IPR دوفازی برای چااه های مخزن گاز میعانی مشخص می شود.