سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا سلیمانی – هیئت علمی دانشگاه پیام نور، استادیار گروه جغرافیا
منوچهر اسکندرزاده – دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه آتاتورک،

چکیده:

معماری حمامها یکی از مهمترین بخشهای معماری چه در پیش از اسلام و چه در دوران اسلامی تا عصر حاضر بوده است. اهمیت و ضرورت وجودی گرمابه و جایگاه آن در شهر و روستا، نقش حمام در نظام روابط اجتماعی، ارتباط حمام با آئینها، آداب، رسوم مذهبی و محلی،و… از جمله ویژگیهایی است که حمامها را در جایگاهی خاص )در غیاث با سایر گونههای معماری( قرار میدهد .یکی از مهمترین نمونه رایج حمامهای عمومی در منطقه آذربایجانغربی که تاکنون مطالعات جامعی در مورد آن صورت نگرفته، حمام روستای احمدآباد سفلی در نزدیکی شهرستان تکاب میباشد . مقاله حاضر به بررسی و مطالعه مطلوبیت معماری حمام توسط مدل های ترکیبی SWOT و آزمون نا پارامتریک فریدمن در نرم افزار SPSS در ۱۹ شاخص ضعف و قوت پرداخته شده که نتایج تحقیق حاکی از آن است که نورگیر مرکزی مناسب حمام با میانگین رتبهای ۱۰٫۷ بالاترین وزن را در بین نقط قوت داشته و شاخص عدم وسعت زیاد فضا با میانگین ۶٫۱ بیشترین تاثیر و وزن را در مطلوبیت معماری حمام داشتهاند. نهایتا نتایج تحقیق حاکی از آن است که نقاط قوت با میانگین رتبهای ۲ در مقایسه با نقاط ضعف با میانگین رتبهای ۱ برتری داشته و معماری حمام از مطلوبیت لازم برخوردار بوده است. بنابرین می توان گفت که حمام احمد آباد سفلی بر اساس شاخص های انتخاب شده دارای مطلوبیت نسبی بوده است؛ این مهم نشان دهنده نوجه به معماری سازه های عمومی در دوره های قبلی است