سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان
مصطفی خاتمی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

درطی زلزله نورتریج اتصالات قابهای خمشی فولادی ویژه به جای بروز رفتارشکل پذیر دچارشکست ترد شده وهدف طراحی قابهای خمشی فولادیویژه را براورده نکرده اند خسارت گسترده وارد شده به قابهای خمشی فولادی و خصوصا اتصالات آنها سبب گردید که از بازنگری عمده درروشهای طراحی و ساختی که تا قبل از ووقع زلزله نورتریج وجود داشت صورت پذیرد نتیجه این مطالعات منجر به ارایه روشهای طراحی گردید که به روشهای طراحی پس ازنورتریج شهرت یافتند یکی ازاین روشها استفاده ازاتصالات پس کشیده درقاب خمشی فولادی است دراین اتصال ازکابلهای فولادی که پس از نصب نبشی های فوقانی و تحتانی پس کشیده می شود استفاده میگردد این کابلهای پس کشیده از میان ستون ها گذرداده شده و دربال ستونها مهار میگردد دراین مقاله ضمن بررسی رفتار این اتصال و اراهی معادلاتی برای پیش بینی رفتار آن پارامترهای مطالعات ازمایشگاهی انجام شده مورد ارزیابی قرارمیگیرد.