سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منا عبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست گرایش تنوع زیستی دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

الودگی هوا به عنوان یکی از معضلات جهانی بشری در قالب گرمایش جهانی باران های اسیدی و تغییر اقلیم حیات کلی زمین را به خطر انداخته است در قالب محلی و منطقه ای نیز اینورژی و طوفانهایگردوغبار و مجامع محلی وانسان ها را در افزایش الودگی ایفا می کند در چند سال اخیر وقوع گردوغبار دراین شهر افزایش یافته است و چندین بار وضعیت کمیت و کیفیت هوار ا به خارج از حداستاندارد رسانده است شبکه های ابیاری استان خوزستان نیز از صدمات ناسی از گردوغبار مصون نبوده و اسیبهای جید به کانالهای دارای پوشش بتنی و همچنین مسائل زیست محیطی آن وارد گردیده برخی از مشکلات که برای کانالهای ابیاری دارای پوشش بیتنی بوجود امده است عبارتند از پرشدن درزهای انقباض و انبساط ایجاد زمینه ی رشد علف های هرز در محل تجمع خاک ها ایجادترک، شکست درزهای کانال ایجاد یک پوشش نامتعارف از خاک رس برسطح آب