سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس عساکره – دانشجوی کارشناسی ارشد
اسداله اکرم – استادیاردانشگاه تهران
شاهین رفیعی – دانشیار دانشگاه تهران
افشین مرزبان غیاث آبادی –

چکیده:

یکی ازراه های متداول نگهداری ماهی کنسروکردن آن بصورت تن می باشد دانش مصرف انرژی درعملیات تولیدی کنسروسازی روش مفیدی جهت تعیین مناطق انرژی برمیب اشد که با تجزیه و تحلیل میزان انرژی مصرفی درعملیات تولیدی مشخص می شوند و به واحد تولیدی این امکان را میدهد که مراحل عملیاتی موجود آن واحد را با روشهای جدید تولید مقایسه و اصلاح کند هدف از این تحقیق تعیین انرژی مصرفی و عوامل هدررفت انرژی درتولید کنسروماهی دراستان خوزستان میباشددراین تحقیق واحدهایی که باانرژی الکتریسیته سوخت دیزل و نیروی کارگری فعالیت می کننددرنظر گرفته شد کل انرژی مصرفی برای تولید هرتن کنسروماهی MJ22682 محاسبه شد که انرژی سوخت دیزل با ۱۸درصد اصلی ترین انرژی مصرفی را شامل میشود عملیات پخت اولیه و سترون سازی ماهی عمده ترین مراحل مصرف انرژی درفرایند تولید می باشند انرژِ نیروی کارگرمقدار بسیارکمی از انرژی ورودی را شامل میشود ولی به دلیل اینکه گرانترین انرژی ورودی است باید با مدیریت صحیح بهرهوری آن را افزایش داد.