سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ماعونه فرخ نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی
مجید رهنما – عضو هیئت علمی
سعید ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

برای تخفیف و تعدیل اثرات مخرب و بحرانی مصرف انرژی برنامه ریزی و تلاشهای علمی و عملی درجهت تهیه برنامه مناسب درزمینه اقتصادی انرژی و مطالعه وضعیت موجود برای اتخاذ استراتژی مناسب لازم است تا با ابزارهای علمی به تجزیه و تحلیل وضعیت دقیق مصرف انرژی پرداخته شود دراین مقاله ابتدا وضعیت مصرف انرژی کل بصورت سرانه در کل اقتصاد برسی میشود همچنین رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی درایران به عنوان کشوری درحال توسعه و چندکشور منتخب منطقه پرداخته خواهد شد برای بررسی این مصارف انرژی در ۱۲کشت و صنعت استان خوزستان میزان مصرف سوخت فسیلی به تفکیک مراحل مختلف تولیدی و ماشین آلات مورد استفاده درمحصولات زراعی کشت شده درکشت و صنعت بررسی و ای مقادیر با استانداردهای بهینه مصرف سوخت که از سوی asea اعلام شده است مقایسه شد با مطالعات مصرف سوخت درشرکت های کشت و صنعت خوزستان می توان نتیجه گیری کردکهدرصورت اعمال بهینه سازی مصرف سوخت درکشت و صنعتهای فوق الذکر جمعا حدود ۶/۴ میلیون لیتر نفت گاز درسال صرفه جویی میگردد.