سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا بمانیان – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
صهیب دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری فنی
فهیمه یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری فنی

چکیده:

پس از گذشت معماری دورانمدرن و جریانهای پست مدرن پس از آن همچنان اصولی از معماری مدرن درسبکهای مختلف هرچند بصورت نامحسوس بروز می رد درسالهای بین ۸۰-۱۹۷۰ سبکی درمعماری به نام های – تک تکنولوژی پیشرفته بوجود آمد که پایه های آن بسیار شبیه به معماری مدرن و شعارهای مدرنیسم بود و از این جهت آن را می توان فرزندمعماری مدرن دانست توجه به تکنولوژی و استفاده از آخرین دستآوردهای فناوری در صنعت ساختمان سازی از بیانات اولیه دراین سبک بود که به دنبال آن سیستمهای سازه ای و مصالح ساختمانی جدید وارد عرصه معماری شد که بصورت نمایان تکنولوژی را به نمایش می گذاشت دراین مقاله سعی برآن است با مطالعه نمونه هایی شاخص از معماری دراین سبک به مصالح سیستمها و عناصر سازه ای که بیشترین استفاده را داشته و بصورت مشخصه های معماری سبک های – تک درآمده است دست پیدا کنیم