سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا انوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

چکیده:

معماری پایدار درسالهای اخیر بواسطه ضروریات جدید درزمینه موضوعات محیط زیستی بیشتر شناخته شده است به علاوه پیشرفت های تکنولوژیکی به معماران طیف وسیعی از تکنیکها را برای رسیدن به این مقصود عرضه کرده است و طراحان آگاهی بیشتری درباره چگونگی نقش ساختمان ها درمشکلاتمحیطی کسب کرده اند هرساختمان باید به گونه ای طراحی شود که استفاده ازمنابعجدید را به حداقل برساند و درپایان عمر مفید خود منبعی برای ایجادسازه های دیگر باشد همچنین باید توجه کرد که تعداد منابع کافی برای خلق محیط های مصنوع درجهان وجود ندارد که بتوان برای بازسازی هرنسل از ساختمان ها مقداری جدید از آنها را مورد استفاده قرار داد این استفاده مجدد میتواند درمسیر استفاده ازمصالح بازیافت شده یا فضاهای بازیافت شده شکل بگیرد این مقاله تلاش دارد بعضی از مسائل مربوط به انتخاب محصولات سبز راه کارهای جدید استفاده از مصالح بازیافت شده و جزئیات طراحی را که به دیوارها سقفها و لایه ها مربوط است روشن کند و درنهایت به این نتیجه می رسیم که انتخاب محصولات سبز دریک ساختمان همانند پانلهای معرفی شده درمقاله و استفاده از بازیافت مصالح و تلاش درجهت کاربرد هرچه بیشتر مصالح طبیعی و محیطی یک مولفه کلیدی است که به ما درشکل گیری و ایجاد معماری پایدار کمک می کند .