سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

صمد کیانی ده کیانی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه
عزت بناری زاده – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه
حمزه خدابخشی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

چکیده:

آغاز هزاره ی سوم را به عنوان عصر دانایی و عصر انفجار اطلاعات نامیده اند هدفهای آموزش و پرورش درهزاره ی سوم به کلی با هدفهای گذشته متفاوت است مدیران مدارس در عصر جدید باید علاوه بر دارا بودن آگاهی های فنی و تخصصی و احاطه بر مسائل تعلیم و تربیت لازم است در مورد تربیت افراد برای مشاغل آینده اگاهی داشته باشند در کشور ژاپن اعتقاد بر این است که اصلاح فرهنگ کشور و اجرای هرگونه برنامه تربیتی بستگی به همت والای مدیران دارد امروزه تکنولوژی و علمی یک کشور نماد قدرت آن کشور است دراین مقاله به اهمیت مدیریت آموزش و پرورش درهزاره سوم مشکلات آموزش و پرورش ایران نظام مدیران آموزشی ژاپن ویژگیهای یک مدیر خوب مشارکت معلمان و کارکنان با مدیر پرداخته و در پایان راهکارها و پیشنهاداتی جهته توسعه مدیریت مدارس در هزاره سوم ارائه شده است.