سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید محمد علی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
سید محمد روحانی – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوز

چکیده:

مشکلات جدی هیدرودینامیکی دریچه های سرریز درزمانیکه دارای هد پایین هستند مشکلات متداولی نیستند اما دراین مقاله با دو موردخاص ازمشکلات هیدرودینامیکی حیرت انگیز مواجه شده ایم درمورد اول دریچه ها با چنان شدتی به ارتعاش در می امدند که استقامت سرریز و پل را سست و تهدید می کردند بررسی علل و شناسایی حوزه های جریان اشفته ای که این ارتعاشات را تولیدمی کردند به اعمال راه حلهای ساده شده ای انجامید که طی آنها درزبند کف را با یک درزبند مستطیلی قائم نیز جایگزین کردند همچنین شکل کف دریچه ها با تهیه کردن یک صفحه همگرای ۴۵ درجه محصور کردن اعضای یا قطعات دریچه سراب بالا دست جریان از پیش راندن به سمت جریان و درنتیجه جلوگیری کردن از بهم خوردگی و اشفتگی جریان اصلاح شد. در مورد دوم یک دریچه سرریزی دارای درزبند فوقانی و جریان دهانه به طور مکرر در طول عملیات پایین امدن تحت جاذبه زمین گرانش در موقعیت خاص دریچه به پهلو منحرف شده و فشرده می شد.