سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدعلی نعمتی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندس
محمد مهدی کرامتی تولایی – دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ر

چکیده:

در این مقاله ابتدا ریشه مشکلات موجود در نظام آموزش عالی کشور بررسی شده و سپس بر اساس آسیبشناسی ارائه شده و به منظور حل مشکلات نظام موجود، یک مدل عملیاتی برای اقتصاد آموزش به منظور نیل به نظام آموزش عالی کارآمد، کارا و عادلانه ارائه شده است. این مقاله شامل چهار بخش است. بخش اول با عنوان مقدمه به تبیین اهمیت موضوع میپردازد. بخش دوم با عنوان آسیبشناسی وضعیت موجود به ارائۀ مشخصات و ویژگیهای اصلی این نظام میپردازد. بخش سوم با عنوان ریشهیابی مشکلات و ارائه راهحل، به ریشهیابی مشکلات و ارائۀ الگویی برای حل ریشههای این مشکل میپردازد و در قسمت چهارم تحت عنوان بررسی و ارزیابی مدل ساختار پیشنهادی، به ارزیابی الگو پرداخته و اثرات اجرای این الگو با وضعیت موجود مقایسه خواهد شد.