سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم شبرو – گروه مخابرات- پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه- پژوهشگاه نیرو

چکیده:

امروزه شبکه های مخابراتی دیجیتال در بسیاری از کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار گرفته اند که حفاظت شبکه قدرت نیز از این امر بی نصیب نمانده است. پیچیدگی طرح های حفاظتی شبکه قدرت و عدم شناخت کامل مهندسین مخابرات و مهندسین گروه رله های حفاظ تی از الزامات این طرح ها و الزامات و محدودی تهای شبکه مخابراتی، همواره مشکلات متعددی را در امر اجرا و بهره برداری از طرح های حفاظتی ایجاد نموده است . در این مقاله، مشکلات مطرح در بکارگیری شبکه مخابرات دیجیتال به منظور مقاصد حفاظتی در شبکه قدرت مورد بررسی قر ار گرفته و نکاتی که باید در ارائه یک طرح برای سامانه حفاظت از راه دور، به منظور بهبود کیفیت و قابلیت اعتماد مد نظر قرار گیرند، بیان شده است.