سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین محمدی – عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مینا محتشمی – عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه تولید به شیوه صحیح و بازاریابی مناسب از ضروریات نظام تولید روستایی و کشاورزی است و اهمیت آن در فرآیند تولیدات روستایی بسیار مشهود است. در کشور ایران روشهای متعارف بازاریابی تولیدات کشاورزی با هزینههای بالا همراه است و با اهداف توسعه پایدار اقتصاد روستایی ناسازگار میباشد. همچنین مسائل و مشکلات زیادی در کشور، در زمینه بازاریابی محصولات کشاورزی از جمله انار وجود دارد. با توجه به اهمیت این محصول در اقتصاد کشاورزی استان خراسان و نیز مستعد بودن شرایط اقلیمی استان برای تولید و صادرات انار، در این پژوهش تلاش شده است تا مسائل و مشکلات مربوط به تولید و بازاریابی انار، با استفاده از اطلاعات حاصل از پرسشنامههای جمعآوری شده میان باغداران، عمده فروشان، خرده فروشان و مسئولین مربوطه در شهرستان بردسکن شناسایی و در جهت رفع آنها پیشنهادات لازم ارائه گردد