سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی نورحسینی نیاکی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
زهرا چنگیزدلیوند –

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی مشکلات فنی باغداران استان گیلان صورت گرفت. این مطالعه به روش پیمایش توصیفی در اسفندماه ۱۳۸۹ انجام شد. جامعه آماری این تحقیق ۲۱ نفر از کارشناسان درگیر در طرح آمارگیری باغداری بودند. ۱۷ نفر از کارشناسان به طور تصادفی انتخاب و به عنوان حجم نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای حاوی سوال باز بود. با توجه به اینکه تحلیل چند پاسخی تکنیک مناسبی برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از سوالات باز پرسشنامه ها می باشد، لذا جهت تحلیل پرسشنامه فوق از این روش آماری استفاده گردید. نتایج نشان داد که عدم استفاده صحیح و به موقع از کودها و سموم شیمیایی مناسب در صدر مسایل مطرح شده توسط کارشناسان بودند. در کنار این مشکل، مسایلی همچون مکانیزه، صنعتی و یکپارچه نبودن باغ ها جهت استفاده بهتر از تجهیزات، عدم استفاده لازم و صحیح از تجهیزات و ماشین آلات در تولید و بهره برداری محصولات باغی، سنتی بودن سیستم های کاشت و بهره برداری باغات استان گیلان، عدم اطلاع باغداران از دانش و فناوری های مدرن و به روز در زمینه باغداری، عدم استفاده از ارقام اصلاح شده، کمبود منابع آب آبیاری و توزیع نامناسب آبیاری توسط باغداران و استفاده نا آگاهانه از ابزارهای فنی- مهندسی از مهمترین مسائل مطرح شده توسط کارشناسان بودند.