سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرنوش گرشاسبی – مدرس دانشگاه پیام نور
مینا شریفی پور – دانشجوی ترم سوم دانشگاه پیام نور
آمنه دریس – دانشجوی ترم سوم دانشگاه پیام نور

چکیده:

آلایندههای آلی کلره,ترکیباتی با پایداری بالا و خطرناک می باشند که به طور گسترده در محیط زیست پراکنده شده اند.ازبین این ترکیبات،بیفنیل های چند کلره ) pcbs (می توانند برای انسان سرطان زا بوده وبرعملکرد فکری،سیستم-عصبی،دستگاهتولیدمثل و سیستم ایمنی بدن انسان تاثیرگذارند.موجوداتآبزیبخصوصماهیان مسیراصلی ورود این ترکیبات به بدن انسان شناخته می شوند.از سوی دیگر با توجه به احداث سد مخزنی مارون روی رودخانهیجراحی،کاهش کمیت و کیفیت آب ورودی به تالاب شادگان،از نظر اکولوژیکی تهدیدی مهم برای اکوسیستم به شمارمیرود.به منظور پیشگیری از عوارض منفی درازمدت طرح های منابع آب براکوسیستم تالاب، لازم است نیاز آبزیست محیطی تالاب تعیین و تخصیص آب بهینه به منظور کاربردهای گوناگون در نظر گرفته شود.دراین پژوهش،بااستفاده از تحلیل های هیدرولوژیکی جریان ورودی به تالاب در رودخانه جراحی، شاخص های جریان زیست محیطی براساس تجزیه و تحلیل مقادیر دبی جریان مورد بررسی قرار گرفت