سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالقاسم اکبری – مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی_سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
علیرضا بصیری – مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی_سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
مهدی فاطمی – مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی_سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
مهدی عرفانی – کارشناس ارشد،جهاد کشاورزی خراسان رضوی،شرکت آب و خاک

چکیده:

مباحث فنی متعددی درمطالعات و حین ساخت سازه های آبگیرو ذخیره آب مورد توجه قرار میگیرد بررسی مسائل مربوط به زمین شناسی و ژئوتکنیک سازه های آبی منجمله استخرهای خاکی ذخیره آب که به منظور ذخیره سازی و استفاده درشبکه های آبیاری کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرند یکی ازمباحث مهم و تاثیر گذار درتراوایی و ایستایی این سازه ها محسوب مش ود این تحقیق نشان میدهد که عدم انجام و یا نادیده گرفتن مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیکی درسازه های ذخیره سازی آب بویژه استخرهای خاک کوچک اهداف ذخیره سازی را محقق نخواهد کرد بررسی های این تحقیق نشان میدهد که استخرخاکی ذخیره ای روستای گرینه از توابع شهرستان نیشابور با حجم ۷۰۰۰۰ مترمکعب از جمله مواردی استکه به مباحث زمین شناسی موقعیت اجرای سازه توجه کافی نشده و این مساله منجر به نشت آب دربعد از اجرای پروژه گردیده است به گونه ای که میزان آبگذری بیش از میزان پیش بینی شده توسط طراحی و اهداف پروژه که ذخیره سازی آب بوده را محقق نکرده است.