سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرشته ثابت – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
ایمان مهدی پور – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
علی پورضرابی – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
نیکلاس علی لیبر – مدیر پژوهشی انستیتو مصالح ساختمانی دانشکده ی فنی دانشگاه تهران

چکیده:

آب و هوای گرم که از مشخصه های هوایی بسیاری از مناطق دنیا و همچنین نواحی جنوبی کشورمان می باشد مشکلاتی را برای بتن ریزی دراین شرایط ایجاد می کند عوارض منفی ناشی از آب وهوای گرم برروی بتن که بیشتر به علت تسریع واکنشهای هیدراتاسیون و تبخیر آب موجوددر بتن می باشد که ویژگیهای بتن تازه و سخت شده را دستخوش تغییرات ی می کند عمده ترین این اثرات برروی بتن تازه تسریع افت اسلامپ بتن است که با گذشت زمان نیز افزایش می یابد از دست رفتن کارایی بتن تازه قرار دهی و تراکم آن را با دشواری روبرو کرده است و عدم تراکم مناسب تاثیرات سویی برمشخصات مقاومتی و پایایی بتن می گذارد از این رو در این مقاله تاثیر استفاده از خاکستر بادی و نیز روش بازیابی کارایی از طریق افزودن مواد فوق روان کننده برخواص بتن تازه و سخت شده در شرایط شبیه سازی شده هوای گرم در آزمایشگاه مورد بررسی قرارگرفته است.