سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان مهدوی – کارشناس ارشد عمران ، ژئوتکنیک ، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزا
جواد قلی نژاد – کارشناس ارشد عمران ، آب ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

در طبیعت خاکهایی یافت می شود که تحت تنش یکسان ، با افزایش درصد رطوبت ، کاهش حجم بسیار زیادی از خود نشان می دهند . اینگونه خاکها که بیشتر در نواحی گرم و خشک و مناطق بیابانی یافت می شوند ، به خاکهای رمبنده موسوم هستند . کشور ایران در زمره کشورهایی قرار گرفته که دارای خاکهای رمبنده می باشد و در صورت عدم شناسایی این نوع خاکها ، اگر سدهای خاکی و کانالهای آبرسانی که تمرکز فشار آب در داخل خاک وجود دارد احداث شوند ، می تواند در اثر اشباع شدن خاک ، مشکلات قابل توجهی را ایجاد نماید . حوضه اترک در دشت گرگان ، یکی از حوضههای آبریز اصلی در استان گلستان است که دارای پهنه ای با خاکهای لسی می باشد . در این تحقیق با مشخص کردن خصوصیات فیزیکی خاکهای مسأله دار ، پارامترهایی جهت شناسایی اینگونه خاکها در هنگام اجرای سازه های آبی مشخص می گردد . در پایان با شناسایی خاکهای مسأله دارو پارامترهای آن ، راهکارهای مناسبی جهت پایدارسازی و احتمال کاهش خسارت وارده به سازه های آبی ارائه گردیده است . روش کار به صورت مطالعات دفتری و عملیات میدانی و حفر ۳۰ گمانه در ۱۰ منطقه جهت نمونه برداری و انجام آزمایشات بوده و آزمایشات بر اساس استاندردهای ASTM انجام شده است . هدف از آزمایش های انجام شده ، شناسایی لس های منطقه و در نهایت تأثیراتی که بر روی سازه های آبی دارد ، می باشد . با توجه به نتایج حاصله از این تحقیق ، منطقه مورد مطالعه اغلب دارای ذرات سیلت می باشد که با توجه به پایین بودن دانسیته خاک محل ، اکثر مناطق مورد بررسی دارای مشکل رمبندگی بوده که از خصوصیات خاکهای لس درمنطقه است . بنابراین با توجه به خاصیت رمبندگی خاک منطقه اترک لازم است هنگام اجرای سازه های آبی تمهیداتی اندیشیده شود .