سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود ودیعی – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان
محمدرضا هفته نانی – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

یکی از مشکلات اساسی در پروژ ههای عمرانی مخصوصا" پروژه مورد اشاره که پیشرفت کار را به شدت تحت تاثیر قرارمی دهد، معارض شدن مالکین و متصرفین اراضی زیر پوشش پروژه می
باشد. که پس از ابلاغ قرارداد به پیمانکار خود را نشان میدهد. چرا که شروع عملیات اجرایی منوط به تهیه صورتجلسه وضع موجود اراضی (استملاک ) و در نهایت ابلاغ توسط کارفرما به پیمانکار می باشد از این مرحله به بعد ممانعت جدی زارعین آغاز میگردد.البته باید اذعان نمود که اعتراض ها در برخی موارد بجا ، قابل پذیرش و وظیفه دستگاه اجرایی پیگیری تا حصول نتیجه و پرداخت حق و حقوق زارعین است . دراین مقاله به نمون ههایی از ممانعت ومزاحمت مالکین اراضی منطقه پروژه درجریان فعالیتهای اجرایی، راهکاری پیشنهادی اشاره شده است به نظر می رسد با هماهنگی وهمدلی دستگاههای اجرائی و توجیه زارعین نسبت به اینکه، انجام پروژه، منافع منطق های و ملی را به همراه خواهد داشت، بتوان بر بسیاری از مشکلات اینچنینی درمسیرپیشبرد پروژه فائق آمد