سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی احسانی – کارشناس مکانیک خاک و پی،شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
علیرضا گودرزی – کارشناس مکانیک خاک و پی،شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

منطقه طرح شفارود بخشی از اراضی دشت گیلان و جز شهرستان تالش دربین عرضهای جغرافیایی ۲۴-۳۷تا۴۰-۳۷ درجه شمالی و طولهای ۰۱-۴۹تا۱۰-۴۹ درجه شرقی واقع شده است این منطقه از شمال به دریای مازندران و رودخانه دیناچال از جنوب به رودخانه شاندرمن از شرق به کانال منشعب ا زشبکه سفیدرود و قسمتی از رودخانه شفارود و از غرب به ارتفاعات جنگلی و کانالها ی اصلی نواحی راست و چپ شفارود (LMC1 , RMC منتهی می شود سامانه انتقال آب واحد عمرانی شبکه آبیاری شفارود درپایین دستسدشفارود و درمجاورت منطقه رضوانشهر قرار دارد که درامتدادساحل چپ به صورت خط لوله مستقر درترانشه ودرساحل راست به صورت مقطع کانال طراحی شده است درطولی حدود ۵۰۰ متر از مسیر سامانه درساحل چپ قسمت هایی ازشیب ترانشه برداری به علت رطوبت بالا و بارشهای شدید و مداوم درمنطقه و همچنین شیب برداری تند دچارریزش و ناپایداری های موضعی گشته است به منظور امکان ادامه عملیات خاکبرداری باید ضمن اجرای ترانشه برداری مرحله ای حفظ پایداری شیب های طرفین باند اجرایی نیز مورد توجه قرارگیرد.