سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان حیدری – دانشگاه تهران، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، خیابان کارگرشمالی
هانی فرقانی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، دانشکده هوافضا، تهرانپارس
محمد سامی – دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی، خیابان حافظ
محسن علی یاری – دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی، خیابان حافظ

چکیده:

جدایش گرم نوعی سیستم جدایش بین مراحل بوده که از نظر ترتیب زمان روشن شدن موتور مرحله فعال درمقابل جدایش سرد قرار دارد. دراین مقاله مشخصههای ویژه جدایش گرم مورد مطالعه قرار گرفته و این سیستم ازدیدگاه شاخصهای آماری با جدایش سرد مقایسه میگردد. نتایج نشان میدهند که در تمامی موش کهای حامل، جدایش گرم تنها بین مرحله ۱ و ۲ استفاده شده است. همچنین دومرحله در جدایش گرم، همقطر میباشند. بعلاوه اینکه در جدایش گرم نسبت وزن جداشده به وزنفعال در محدوده ۰٫۱ تا ۰٫۴ میباشد، درحالیکه این محدوده در جدایش سرد بین ۰٫۱ تا ۱٫۲ است. از نظر ارتفاع جدایش، استفاده از جدایش گرم محدود به موشک هایی باارتفاع جدایش مراحل بالاتراز ۴۰ کیلومتر از سطح زمین می شود