سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی مختاری – استادیار- دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گلستان
علیرضا امرالهی – دانشجو- دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گلستان

چکیده:

در این مقاله به منظور بررسی عملکرد خوردوهای هیبرید پیل سوختی از نظر سرعت، برد، توان پیل سوختی، توان موتور الکتریکی، میزان مصرف هیدروژن و شتاب صفر تاصد، همچنین جهت تعیین سیر تحولات در نحوه تامین توان و انرژی در خودروهای هیبرید پیل سوختی شامل نوع باتری و نحوه تامین هیدروژن، اطلاعات مربوط به ۱۴۹ خودروی هیبرید پیل سوختی طی سال های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۰ مورد مقایسه قرار گرفته است. در ادامه رابطه بین حداکثر سرعت، قدرت، حجم، وزن، برد، نوع و میزان مصرف سوخت، نوع باتری و سال ساخت خودرو، با استفاده از نمودارها نشان داده شده است . در این بین خودروی هیبرید پیل سوختی سمند نیز از لحاظ مشخصه های عملکردی، با این خودروها مقایسه شده است . بنابرای ن هد ف ا ز ای ن گزارش پاس خ ب ه ای ن سوالات است که مشخصه های عملکردی خودروهای هیبرید پیل سوختی از گذشته تا حال چه تغییراتی داشته و امروزه در چه سطحی است، تمایل جهانی در تامین انرژی و توان این خودروها در چه جهتی بوده و خودروی سمند در این بین در چه جایگاهی قرار دارد و در چه مواردی باید در مشخصه های عملکردی آن بهبود حاصل شود؟