سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدابوالقاسم محمودی – کارشناس ارشدرسوب شناسی از مدیریت اکتشاف نفت
فاطمه موسوی – کارشناس ارشد رسوب شناسی از دانشگاه تهران

چکیده:

سازند مزدوران (ژوراسیک فوقانی) در حوضه رسوبی کپه داغ عمدتاً از سنگ های کربناته تشکیل شده است لیکن در بخش های شرقی حوضه با فراوانی سنگ های مخلوط کربناته- آواری مشخص می گردد. در این منطقه، سنگ های آواری و میان لایه هایی از شیل و مارن نیز مشاهده شده است. مطالعات پتروگرافی در این سازند در ۳ برش آق دربند، پاسگاه و شوریجه منجر به شناسایی ۳ کمربند رخساره ایA, B, C) مربوط به پهنه بالای جذرومدی و بین جذرومدی، لاگون و پشته های زیرآبی گردید که پس ازمقایسه این رخساره ها با انواع استاندارد، مدل رسوبی این سازند رمپ کربناته در نظر گرفته شد. نتیجه مطالعات حاضر نشان می دهد که این سازند در یک رمپ داخلیinner ramp نهشته شده که تحت تأثیر فرایندهای بادی و رودخانه ای بوده و ورود آواری ها همراه با تغییرات متناوب در میزان انرژی جریان، ماهیت مختلط به آن داده است. وجود لایه های ماسه سنگی (چرت آرنایت و ماسه سنگ های آهکی) که اندازه ذرات کوارتز در آنها در حد ماسه متوسط و ریز می باشد، حاکی از ارتباط و اتصال این پلاتفرم با خشکی است .وجود رخساره های آواری و مختلط آواری – کربناته در بخش هایی از سازند مزدوران مخصوصا در بخش پایینی، موجب شده تا آن را به عنوان مزدوران آواری معرفی نمایند که بین دو سازند کاملا آواری کشف رود و شوریجه واقع شده است. بررسی روند تغییرات اندازه دانه های تخریبی در رخساره های مختلط که توسط نرم افزار جی میکروjmicro انجام شد نشان داد که به سمت شرق حوضه، افزایش اندازه دانه های ماسه ، افزایش انرژی و کم عمق شدن حوضه روی داده است